”Kvaliteten för låg – rädda den högre utbildningen”

Allt för länge har kvaliteten på den högre utbildningen urholkats medan antalet studieplatser utökats. Det är på tiden att vi ger landets högskolor och universitet rätt förutsättningar för att vända utvecklingen, skriver Naod Habtemichael, Centerstudenter.

Läs mer…

kommentarer