Kvinnliga chefer ingen hjälp när män sätter normen

Fler kvinnor överallt löser alla problem. Fler kvinnliga chefer, och fler kvinnliga politiker. Varianter på detta tema sägs ofta och rutinmässigt vara lösningen för att motverka sexism och diskriminering. Men tänk om något har gått helt snett med den teorin?

Läs mer här: Kvinnliga chefer ingen hjälp när män sätter normen

kommentarer