”Kvinnorna är tydliga förlorare i asylpolitiken”

Utan ett tydligt genusperspektiv lär det bli svårt att uppnå en större rättvisa i asyl- och anhöriginvandringen. En redan ojämn könsfördelning i Sverige riskerar att spädas på, skriver forskarna Mikael Karlsson och Nujin Tasci.

Läs mer…

kommentarer