Kvinnorna som höjt lönen mest där du bor

Även om andelen kvinnor i chefspositioner ökar så har de i allmänhet lägre lön än män. På ekonomi- och finanschefsposter är skillnaden störst – där tjänar kvinnor enbart 66 procent av männen även om kvinnorna är i majoritet.

Läs mer här: Kvinnorna som höjt lönen mest där du bor

kommentarer