”L målar upp en falsk motsättning inom EU”

Sverige ska inte blint ta rygg på Tyskland och Frankrike, utan utveckla EU så att gemensamt beslutsfattande ger oss inflytande över frågor som är viktiga för oss. Det skriver Europaparlamentariker Christofer Fjellner (M) i en replik.

Läs mer här: ”L målar upp en falsk motsättning inom EU”

kommentarer