Tre av fem anser att demokratin försvagats

Svenskarnas tilltro till demokratin, och känslan av delaktighet i den vacklar, visar en ny Novus-undersökning.

Tre av fem tillfrågade tycker att demokratin försvagats de senaste fem till tio åren, och fler än hälften känner sig lite eller inte alls delaktiga.

Läs mer…

kommentarer