Lagförslag ska göra det lättare att få hemtjänst

I ett lagförslag som regeringen nu lämnar till lagrådet föreslås att kommunerna ska få erbjuda hemtjänst till äldre utan föregående behovsprövning. Den nya lagen ska stärka äldre personers självbestämmande, delaktighet och medinflytande över hur deras insatser utförs.

Läs mer här: Lagförslag ska göra det lättare att få hemtjänst

kommentarer