Lagrådet vill ändra i pandemilag

Lagrådet kritiserar regeringens förslag till tillfällig pandemilag på en rad punkter. Men det kan accepteras om ändringar görs – som att riksdagen måste få information snabbare när planer på att stänga verksamheter är på gång.

Läs mer…

kommentarer