Lägre vinst och utdelning i Byggmax

Byggvarukedjan Byggmax redovisar ett resultat efter skatt på 26,3 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2015 (30,8). Resultatet per aktie uppgick till 0:40 kronor (0:50). I resultatet ingår kostnader för förvärv.

Läs mer här: Lägre vinst och utdelning i Byggmax

kommentarer