Lågstadieelev hotad till livet – av kamrater

Skolinspektionen kräver nu att Trollhättans kommun ska vidta åtgärder efter att en elev blivit kränkt under sin skolgång.

På lågstadiet fick flickan exempelvis en teckning – med ett dödshot.

kommentarer