Lågt straff för att skrämma Greta

En man som hotat Greta Thunberg med familj döms till villkorlig dom med samhällstjänst. Enligt domen har han ”försökt förmå henne att ändra sin ståndpunkt i den offentliga debatten och begränsa hennes yttrandefrihet.”

Är straffet proportionerligt i förhållande till brottet?

Läs mer…

kommentarer