Läkare stämmer Apple över hjärtövervakning i Apple Watch

Menar att företagets teknik inkräktar på hans patent för att upptäcka förmaksflimmer.

Läs mer…

kommentarer

Författare: IDG

Källa: http://feeds.idg.se/idg/ETkj