”Låna för att investera – i en svensk oljefond”

Liksom Norge bör Sverige inom ramen för överskottsmålet låna mer än vad som behövs för de löpande offentliga finanserna och investera i en global aktiefond. Det skriver John Hassler, professor i nationalekonomi.

Läs mer…

kommentarer