Land för land: Så stort är det militära stödet

Det militära stödet till Frankrike med ”alla till buds stående medel”, enligt EU-fördragets paragraf 42.7, varierar kraftigt mellan olika EU-länder. Så här är det aktuella läget, enligt UD:s sammanställning:

Läs mer här: Land för land: Så stort är det militära stödet

kommentarer