Lärare sa nedsättande ord till en stökig elev

När eleven, på en skola i Göteborg, uppträde störande under lektioner använde lärarna nedsättande ord mot honom. Och vid ett tillfälle kastade en vikarie ett föremål mot honom i ren frustration.

Nu riktar Barn- och elevombudet kritik mot skolan. De skriver att det är anmärkningsvärt att personalen inte har ”pedagogiska färdigheter” för att ha hanterat situationen annorlunda.

kommentarer