Lärosäten vill nu ha granskningsansvar

Sveriges högskolor och universitet, tillsammans med Sveriges förenade studentkårer, vill att lärosätena ska få rätten att själva ansvara för utbildningsgranskningar, skriver representanter på Svenska Dagbladets debattsida.

kommentarer