Lars Vilks hade rätt om konsten och rondellhunden

Enligt Gitte Ørskou håller Lars Vilks konstverk inte tillräckligt hög kvalitet för att tas in i Moderna museets samling.

Therese Bohman noterar hur angeläget det verkar vara att diskutera kvalitet när konstvärlden blir obekväm.

Läs mer…

kommentarer