Lastbilssläp i lågor på E18 – vägen stängdes

En lastbil fattade eld på E18 vid Jakobsberg på tisdagen.

Stor svart rök steg från platsen och trafiken påverkades i norrgående riktning.

kommentarer