Låt ny sparform öppna bostadsmarknaden för unga

Svensk bostadspolitik har misslyckats med att skapa en bostadsmarknad som är öppen för alla. Därför krävs det nya grepp för att ge barn och ungdomar möjlighet att skaffa en bostad i framtiden. Genom att utveckla modellen med investeringssparkonton och rikta dessa mot bosparande för unga gör vi bostadsmarknaden mer jämlik och öppen för fler yngre personer, samtidigt som sparande och ekonomiskt medvetande stärks, skriver samhällsentreprenören Martin Askman.

Läs mer här: Låt ny sparform öppna bostadsmarknaden för unga

kommentarer