”Låt skolor välja elever som speglar samhället”

Likvärdigheten i skolan måste säkras. Låt föräldrar och elever välja, men därefter ska skolor göra ett urval av elever som speglar samhället. Närhetsprincip och familjeförtur ska bli mindre viktigt. Det skriver Philip Botström, förbundsordförande SSU.

Läs mer här: ”Låt skolor välja elever som speglar samhället”

kommentarer