”Lätta på lätta lastbilars tunga skattebörda”

Miljöskatterna på nya lätta lastbilar gör att köparna av ekonomiska skäl allt oftare undviker köp trots att behovet finns. Det skriver Mattias Bergman och Günther Mårder.

Läs mer…

kommentarer