Lena Andersson: Biskopen i ”Fanny och Alexander” är månne bilden av folkhemmet

By Lena Andersson KOLUMNEN. Lena Andersson är författare och fristående kolumnist i Dagens Nyheter. En protestantism utan barmhärtighet ser ut att vara måltavla för Ingmar Bergmans avsky i ”Fanny och Alexander”. Troligare är att den är en metafor för den politiska ordning som hade förödmjukat honom.

Läs mer här: Lena Andersson: Biskopen i ”Fanny och Alexander” är månne bilden av folkhemmet

kommentarer