Lena Endre fick gamla dikten att börja leva

Tyngd, allvar och närvaro.

Med all sin erfarenhet läste Lena Endre ”Nyårsklockan”.

Och hon läste h e l a dikten.

För första gången på över tio år, så var alla åtta verserna med. 

Läs mer…

kommentarer