Lindstrand lovade i höstens första fullmäktige

De två senaste kommunfullmäktigemötena i juni och augusti har i princip helt haft arenaköpet på agendan. Under måndagen var det dags för höstens första möte och redan vid allmänhetens frågestund så kom frågor om saker som diskuteras länge i de politiska leden.

Läs mer här: Lindstrand lovade i höstens första fullmäktige

kommentarer