Lista på 30 förslag mot gängen läggs fram

Regeringen lägger fram ett 30-tal förslag mot gängkriminaliteten.

Förhoppningen är att partierna ska kunna enas om dem.

Läs mer…

kommentarer