Livsvillkor avgör hur långa vi kommer att bli

Hur bra vi lever avgör i hög grad hur långa vi blir.

Tydligast var detta under 1800-talet, men fenomenet kvarstår än i dag, enligt en avhandling.

kommentarer