”LO:s samordning har hållit löneskillnaderna nere”

Det finns forskning som pekar mot att fackföreningar motverkar pressen nedåt på låga löner och håller tillbaka oproportionerlig lönestegring bland högavlönade. Det skriver ekonomen Anna-Kirsti Löfgren, författare till en ny LO-rapport.

Läs mer här: ”LO:s samordning har hållit löneskillnaderna nere”

kommentarer