Lovvärt pris – men jag är inte hoppfull

Makarna Thomas och Catharina Berman har etablerat ett nytt internationellt litteraturpris med en prissumma på 750 000 kronor, att tilldelas författare som arbetar ”i den judiska traditionens anda”.

Natalie Lantz hoppas att det polyglotta och ständigt omtolkande i den mångtusenåriga judiska traditionen ska tillvaratas.

Läs mer…

kommentarer