LRF: Mineraljakt förlamar svenska jordbruksföretag

Boende och företagare på landsbygden drabbas nu av Sveriges orimligt liberala regler för prospektering och gruvletning. En ålderdomlig lagstiftning gör att utländska bolag, till låg kostnad, får koncession att leta mineraler på exempelvis Sveriges kanske bördigaste odlingsområden, skriver Palle Borgström, förbundsordförande LRF.

Läs mer…

kommentarer