LSS-boendet förde journal över sexliv

I LSS-boendets journaler hade de anställda skrivit in detaljerade beskrivningar av boendes sexliv och sexvanor.

Nu riktar inspektionen för vård och omsorg (IVO) skarp kritik mot boendet eftersom de anser uppgifterna är direkt irrelevant, ”allmänt nedsättande och kränkande”.

Om boendet inte vidtar åtgärder hotar IVO med vite.

kommentarer