Lunds bottar har hanterat 66840 ärenden och sparat in 7150 mantimmar


När Lunds kommun sammanfattar nuläget för det stora automatiseringsprojekt man initierade för två år sedan är det med stor belåtenhet. ”Vi har tagit bort över 1,5 miljoner manuella moment”, konstaterar den avgående digitaliseringschefen Åsa Melvanius.

Läs mer…

kommentarer