Lundbergs höjer utdelningen

Investmentbolaget Lundbergs redovisar ett resultat efter skatt på 1.926 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2015 (1.340). Resultatet per aktie uppgick till 10:82 kronor (6:39).

Läs mer här: Lundbergs höjer utdelningen

kommentarer

Lundbergs höjer utdelningen

Investmentbolaget Lundbergs redovisar ett resultat efter skatt på 1.926 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2015 (1.340). Resultatet per aktie uppgick till 10:82 kronor (6:39).

Läs mer här: Lundbergs höjer utdelningen

kommentarer