Lurade till sig 1,7 miljoner – bluffpsykologen kan få sänkt straff

Flera av bedrägerierna mannen misstänks ha begått tangerar preskriptionstiden på tio år. Enligt Catharina Kjelsson är det en rad olyckliga omständigheter som har lett till den långa utredningstiden. Under en period hade inte polisen några utredare och därefter leddes arbetet av två högt arbetsbelastade åklagare. Att det har varit många stora mål som har stått på kö i Sundsvalls tingsrätt kan också ha spelat in.

Läs mer här: Lurade till sig 1,7 miljoner – bluffpsykologen kan få sänkt straff

kommentarer