Lyhördhet för det skeva och slumpmässiga i livet

Målaren Carl Fredrik Hills syster Marie-Louise fick aldrig leva ut vare sig konstnärsdrömmar eller passioner. Kerstin Norborg snuddar vid klichéer men landar i högstämdhet då hon fantiserar fritt om ett kvinnoliv präglat av passivitet, skam och ofullbordade drömmar.

Läs mer här: Lyhördhet för det skeva och slumpmässiga i livet

kommentarer