Macförsäljningen backar enligt ny rapport

Medan datorförsäljningen i sin helhet går hyfsat går det desto trögare för Apple, åtminstone om vi får lov att tro analysföretaget Gartner.

Läs mer…

kommentarer

Författare: IDG

Källa: http://feeds.idg.se/idg/ETkj