Majoritet svenskar känner sig som EU-medborgare

Enligt eurobarometern är den fria rörligheten, ekonomin samt miljö- och klimatpolitiken de viktigaste frågorna för svenskarna.

kommentarer