Malmö stad bryter med Arabiska bokmässan

Malmö stad avbryter samarbetet med Arabiska Bokmässan som nu pågår i Malmö. 

– Det har kommit till vår kännedom att besökare på bokmässans webb erbjuds köpa antisemitisk litteratur, vilket är helt oacceptabelt, säger kulturdirektör Pernilla Conde Hellman. 

Läs mer…

kommentarer