Malmöskelett får snart komma hem

MALMÖ Inom kort skall de få komma hem till Malmö – skelett och skelettdelar som hittades vid grävningar för fjärrvärme i Djäknegatan för snart två år sedan.
En första undersökning av fynden och ett tidigare fynd från 1999 är nu klar. Klart är också hur kvarlevorna skall förvaras.

Det var i mitten av februari 2014 som man hittade rester av ett tjugotal skelett när man grävde sig ner i Djäknegatan. Arkeologerna blev inte särskilt överraskade eftersom man visste att det funnits en begravningsplats i området, Nya Hospitalkyrkogården. Men fynden var naturligtvis intressanta och ”alla” ville undersöka dem. Först ett drygt år senare stod det klart att en stiftelse kunde vara med och bekosta en undersökning.

Det blev osteologen Caroline Arcini på Statens historiska museer i Lund som fick uppdraget att dels undersöka benen från Djäknegatan, dels lämningar från en tidigare utgrävning 1999 i kyrkogårdsområdet – sammanlagt kvarlevor av nio spädbarn, 25 barn, två tonåringar och 55 vuxna. Nu är hon klar och förbereder en artikel till Malmö museer om det hon hittat.
Bland annat har hon sett spår av sjukdomar och krämpor som gikt, artros, tuberkulos. Men det kanske mest spännande är rester av en brudkrona på kraniet av en sexton månader gammal

Läs mer här: Malmöskelett får snart komma hem

kommentarer