Pojke eller flicka? Det blev ett malware! Enkelt att hacka sjukvårdsutrustning

Uppkopplade enheter har blivit vanligare även inom vårdsektorn, och därmed ökar även risken att de angrips av cyberkriminella. Ibland är det skrämmande enkelt att hacka vårdapparatur med urgamla operativsystem.

Läs mer…

kommentarer

Författare: IDG

Källa: http://feeds.idg.se/idg/ETkj