»Man kan lära av historien«

Ur personligt minne uppstår kollektivt minne.Den tesen driver Nadine Gerson och Adina Krantz att berätta om släktingarna som överlevde Förintelsen.

Läs mer här: »Man kan lära av historien«

kommentarer