”Mandelmjölken är den sämsta mjölken att köpa”

Mandelbaserad dryck och ost har blivit ett vanligt substitut för mejeriprodukter från ko.

Men att framställa drycken kräver stora vattenresurser – vatten som i och med klimatförändringar kan bli en bristvara.

– Mandelmjölken är den sämsta mjölken att köpa, säger Johanna Björklund, lektor i biologi och docent i miljövetenskap vid Örebro universitet.

Läs mer…

kommentarer