Många fertila kvinnor missar viktigt kostråd

Skuldkänslor och rädsla för att skada fostret genom att äta något ”förbjudet”. Det är verkligheten för många som väntar barn. Forskning vittnar om att kostråd för gravida har svårt att nå fram och att barnmorskor anser sig ha otillräckliga kunskaper.

Läs mer…

kommentarer