Många flyktingar som kom 2015 saknar jobb

Drygt hälften av flyktingarna som kom 2015 hade någon form av jobb förra året. Men inkomsterna är låga – och en stor grupp hade inte någon inkomst från arbete alls.

– Det går inte att säga annat än att det är ett misslyckande, säger ekonomiprofessor Johan Eklund.

Läs mer…

kommentarer