Många flyttar till Ånge

Kommunen ligger högt bland landets glesbygdskommuner beträffande inflyttning.

kommentarer