Många tycker till om anrikt gatuhus

lund Gatuhuset med gårdsmiljö på Magle Lilla Kyrkogata, som är byggt på 1840-talet, ska renoveras.
Men ägaren Nicklas Dahlbom uppger att processen är mer komplicerad än vad han trodde när han påbörjade projektet.

– Det är många tyckare som ska blanda sig i vad jag vill göra. Myndigheterna bestämmer. Det är bara att rätta sig i ledet, säger Nicklas Dahlbom.
Hans idé är att återskapa så mycket som möjligt att husets forna utseende.
Det har genom åren förvanskats, bland annat med ett plåttak, takfönster i aluminium och dörrar som har satts igen.
– Helst hade jag velat inreda lägenheter men det får jag inte, säger Nicklas Dahlbom.
Han vill också gräva ut 40 centimeter av marken under huset för att isolera och gjuta en ny platta med golvvärme.
I planerna ingår också ett schakt för att ansluta till VA-servicen på innegården.
För det sistnämnda arbetet krävs att en arkeolog är närvarande.
– Men det är inget dramatiskt. Schaktövervakning är den minsta åtgärden. Så blir det om inte Kulturen anför något som får mig att ändra mitt beslut, säger Sven Nerius, antikvarie på länsstyrelsen.
Gertie Ericsson, arkeolog på Kulturen, uppger att det är sannolikt att det finns kulturlager under huset. Kvarteret, strax bakom Mårtenstorget, har varit bebyggt sedan medeltiden.

Läs mer här: Många tycker till om anrikt gatuhus

kommentarer