Barn smittat av mässling – flera kan vara drabbade

Ett fall av mässling handläggs på Gävle sjukhus. 

Den smittade är ett barn som först hade besökt en hälsocentral och sedan Gävle akutmottagning vid tre tillfällen innan misstanke om mässling uppstod den 11 september.

Läs mer…

kommentarer