Mats injicerade bakterier i sin kropp – för forskning

Hur påverkar din syn på din egen hälsa hur du mår, och din framtida sjukdomsbild? För att söka svar valde folkhälsoforskaren Mats Lekander att låta sig injiceras med bakteriefragment.

Läs mer…

kommentarer