Med vandalism som ett redskap i klimatkampen

I den skenande klimatkrisen har humanekologen Andreas Malm etablerat sig som en av världens mest tongivande röster i skärningspunkten mellan akademi och aktivism.

Helena Granström läser två nya böcker som manar till revolution mot den fossila kapitalismen.

Läs mer…

kommentarer