”Medier bör avstå från att sända direkt”

Medier bör inte sända direkt från andras arrangemang utan med fördröjning som huvudregel. Det skulle gagna tilltron till medierna och värna yttrandefriheten, skriver Nils Funcke.

Läs mer…

kommentarer