Medivirs Olysio-royalty 31 miljoner

Medivirs royalty från försäljningen av bolagets och Johnson & Johnsons preparat Olysio (simeprevir) uppgick till 31 miljoner kronor under det fjärde kvartalet.Det framgår av ett pressmeddelande.

Läs mer här: Medivirs Olysio-royalty 31 miljoner

kommentarer